عسل زردکوه بختیاری
عسل زردکوه بختیاری
تعداد کالا
دنبال کنندگان
تعداد خرید
اعتبار نامه

موفقیت با جسم و روح سالم

محصولات
اطلاعات فروشگاه

تهران , تهران

09211190985
توضیحات

عسل طبیعی و دارویی زردکوه بختیاری ****************************************************** عسل گون ، عسل کنار و کنجد ****************************************************** تولید شده در دامنه های زردکوه بختیاری ****************************************************** آماده تحویل بدون واسطه در تهران حداکثر 48 ساعت پس از قطعی کردن سفارش آماده ی تحویل می باشد. مدت زمان بیان شده جهت قطعی کردن سفارش و انتقال آن به تهران است.

فروشندگان
عسل زردکوه
عسل زردکوه
عسل زردکوه
عسل زردکوه
loading