تحلیل و طراحی و برنامه ریزی جدیدی
تحلیل و طراحی و برنامه ریزی جدیدی
تعداد کالا
دنبال کنندگان
تعداد خرید
اعتبار نامه

09122833858

محصولات
محصولی یافت نشد
اطلاعات فروشگاه

تهران , تهران ,تهران شهران بلوار نیمایوشیج شماره 4

02144302229
09122833858
توضیحات

مشاوره در زمینه تحلیل و طراحی بانک های داده و سیستم ها و سامنانه های اینترنتی و برنامه ریزی های آموزشی

loading