قوانین و شرایط

امروزه خرید و فروش اینترنتی بخشی از زندگی ما را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به نوین بودن این سیستم، استفاده و اعتماد کردن به این سیستم را برای برخی از کاربران سخت کرده است. چکوچونه سعی دارد تا محیطی امن و سیستمی ساده را برای خرید و فروش درست همانند یک مرکز خرید اما آنلاین، فراهم سازد.

قوانین فروشگاه ها
قوانین خریداران
قوانین کلی
شرایط
loading